Snoezelruimtes

Informatie over het brein en gedrag laten ons zien dat het belangrijk is om mensen met een verstandelijke beperking en/of dementie sensorisch te prikkelen (hetzij via geluid, beelden, aanraking, geur of smaak).
Snoezelen wordt al jaren gezien als een manier om de zintuigen van mensen met een verstandelijke beperking en/of dementie te prikkelen wat leidt tot ontspanning. Het welbevinden van de bewoner kan hierdoor aanzienlijk verbeteren. Snoezelen als benaderingswijze heeft bij deze mensen een positief effect op apathisch gedrag, decorumverlies, opstandig gedrag, agressief gedrag en depressief gedrag.

Klik hier voor meer informatie, brochure of contact. We denken graag met u mee.