Snoezelbadkamers

Een functionele “natte” ruimte wordt door aanpassing van de beschikbare ruimte en toevoeging van diverse materialen een zintuigprikkelende snoezelbadkamer.

Doordat veel mensen (ouderen, jongeren en kinderen) met een verstandelijke beperking en/of dementerende ouderen vaak moeilijk kunnen ontspannen is het mogelijk hen te prikkelen en hierdoor communicatie en contact op gang te brengen. Zowel via lichaamstaal als zintuiglijk. Door in een warme ruimte c.q. bad situatie of speciale stoel gedoseerd visuele, auditieve, tactiele, sensopatische materialen en prikkels gedoseerd aan te bieden, ontstaat er een andere ontspanningsactiviteit dan regulier door de dag wordt aangeboden.

Het is significant een meerwaarde om in een veilige omgeving deze specifieke verwen- en ontspanningsactiviteiten te kunnen aanbieden. Ook is het aantoonbaar een waardevolle bijdrage in de communicatiemogelijkheden, ongeacht het jaargetijde.

Vraag hier uw informatie of vrijblijvende afspraak aan.