Belevingstuinen

De belevingsgerichte tuinen zijn buitenruimtes voor mensen met een verstandelijke beperking en/of ouderen met dementie. Beleving is in de eerste plaats gericht op het ervaren en contact maken met de omgeving. Om de mensen hiertoe (non-verbaal) de gelegenheid te geven en tot rust te komen dienen de zintuigen (zicht, reuk, tast, gehoor en smaak) extra geprikkeld te worden. Via de aangeboden materialen in de tuin wordt het welbevinden van de mensen gestimuleerd. De tuin is bedoeld als een ontmoetings-, belevings- en ontspanningsplaats.

Vraag hier meer informatie over belevingstuinen aan.