Dementie Concepten

Jezelf kunnen zijn is een uniek, en voor iedere mens in ons bestaan cruciaal bezit. Je wordt gedurende je leven gevormd door allerlei ervaringen. De eigen geschiedenis is hierbij een essentieel belangrijk onderdeel.

Bij Dementie Concepten dragen we hieraan bij door een omgeving te creëren waar mensen zich thuis voelen en activiteit aan te bieden die aansluit bij de beleving.

De differentiatie tussen dementerende ouderen en dementerende ouderen met een verstandelijke beperking is voor ons geen probleem maar een uitdaging. Wij helpen met passie en ervaring een omgeving van herkenning te scheppen waar men zich prettig en geborgen voelt.

Ook draagt onze verplaatsbare betoverende vloer- en tafelprojectie

“Magic Carpet” bij aan de mogelijkheid om iedereen een passende activiteit te kunnen bieden.

Klik hier voor meer informatie of onze brochure Ouderenzorg.